Informace

Moravský pohár

Rádi bychom vám v těchto měsících pomale se blížící silniční závodní sezóny představili nejvýznamnější silniční amatérské ligy, které se u nás jezdí. Sami máme už poměrně dlouholeté vlastní zkušenosti s Moravským pohárem (MP), který představíme v tomto díle.

Tímto chceme také vyzvat organizátory a příznivce dalších našich silničních amatérských lig, především těch sdružených v SAC ČR, aby se ozvali naší redakci a spolupracovali na představení ostatních soutěží. Amatérské ligy jsou v podstatě organizovány na celém území naší republiky a mají výhodu, že jsou koncentrovány na poměrně malém území a tak jsou lépe ekonomicky přístupné místním borcům.

Vznik a historie

Se vznikem Moravského poháru souvisí dva zajímavé fakty. Jednak je to už více než třicetiletá historie prvních závodů, ze kterých později MP vzešel a také, že původně tyto závody vznikaly jako letní zábava moravských lyžařů-sjezdařů! Prvním závodem, který lze současně považovat za start závodní cyklistiky neregistrovaných na Moravě, byl v roce 1977 závod na trati Olomouc - Karlov, který uspořádal Oto Kaděrka s dalšími nadšenci z lyžařského klubu TJ Lokomotiva Olomouc pod názvem Tour de Ski (takže nikoliv horká novinka loňské sezóny světového běžeckého lyžování, ale cyklistická časovka již před 31 lety). Dvaadvacet let se jezdil vždy první či druhou sobotu v září, než se ze seriálu vytratil.

Jelikož tato aktivita vzbudila mezi lyžaři poměrně velký zájem, netrvalo dlouho a po vzájemné domluvě mezi lyžaři-sjezdaři byly postupně zorganizovány další závody a to v roce 1979 Do sedel (Šumperk - Ramzovské sedlo - Červenohorské sedlo), časovka na Lysou horu a Zlín – Portáš. Jak je vidět z jednotlivých názvů, jednalo se o závody, které končily ve střediscích zimních sportů, kde měli jednotliví pořadatelé zázemí, mimo jiné vhodná k posezení po závodě, která se stala nedílnou součástí těchto akcí. A protože lyžaři-sjezdaři měli pochopitelně kamarády lyžaře-běžkaře, došlo k navazování kontaktů a běžkaři zorganizovali časovku družstev a později i silniční závod v Postřelmově, zanedlouho přibyla i časovka na Skřítek. Za závody stála vedle jména Oto Kaděrka také Miloš Hejtmánek, Vladimír Adámek, Rostislav Brokeš, Miroslav Rýznar, Zdeněk Rak či Ivan Krejsa.

S přibývajícím počtem závodů vznikla také myšlenka jednotlivé závody obodovat a tak byl dán v roce 1981 základ organizované soutěže Moravského poháru v té době zvaného "Mérenkap". Už fakt, že byla tato soutěž založena za starého režimu je počin hodný uznání. Od počátku ji bylo dáno do vínku, že je soutěží amatérskou, lépe řečeno pro lyžaře a jejich kamarády. Materiálové vybavení bylo poplatné době a stávalo se, že závodník jezdil půl sezóny bez dvou i více drátů v zadním kole na straně u pastorků, protože ořech pětikolečka byl již tak zničen "amatérským" stahováním, že by další takový úkon nepřežil. Tím by pro jedince sezóna skončila z důvodu nemožnosti sehnání náhradního dílu.

Rekordní prodeje kol po roce 1990 přinesly i do amatérské závodní cyklistiky spoustu nových zájemců. A začali se objevoval i závodníci s licencí ČSC. Od počátku byli tvrdě odmítáni, diskvalifikováni a podobně. Ale nový trend zastavit nešlo. S množstvím závodníků se objevovaly také nové a nové závody. Proto z iniciativy Milana Holešovského a Jana Ruščáka vznikl v roce 1994 první oficiální ročník Moravského poháru s pevným soutěžním řádem a pravidly. Z pěti závodů bylo 20, ze šedesátky účastníků 400. Z víkendové zábavy party kamarádů se stal seriál závodů pro závodníky, pro které Český svaz cyklistiky není schopen uspořádat soutěže, dobře organizovaný, s koncentrací závodů na malém území a tím ekonomicky velice zajímavý.

Současnost

V seriálu MP je zařazeno tradičně kolem dvacítky závodů. V sezóně 2007 to bylo 21 závodů, Hanácká časovka byla nakonec zrušena a tak se nakonec jelo závodů 20. Základem silniční cyklistiky jsou silniční závody s hromadným startem, těch se jelo celkem devět. Sedm časovek, z toho tři do vrchu a jeden etapový závod (časovka, okruhy a etapa), jedno kritérium, jeden maratón (Rampušák). V předběžném kalendáři pro rok 2008 je prozatím 17 závodů. K jednotlivým závodům se podrobněji vrátíme v druhém dílu tohoto článku.

Kategorie jsou v Moravském poháru rozděleny po deseti letech. Tedy kategorie A 18-29 let, kat. B 30-39 let, kat. C 40-49 let, kat. D 50-60 let, nejstarší kat. E nad šedesát, kat. Z ženy bez rozdílu věku a nejmladší závodníci od 15 do 18ti let jsou v kategorii M. Některé kategorie startují samostatně a některé společně, ale všechny se samostatně hodnotí. Na silničních závodech se startuje s pětiminutovým intervalem od nejmladších po nejstarší (jen kategorie D, E a Ž startují pohromadě a kat. M společně s kategorií B).

Kolik se schází startujících? V loňském roce se zúčastnilo MP celkem 342 závodníků, startujících v 35 týmech. V ženách bodovalo šestnáct účastnic a v kategoriích mužů: A = 64, B = 79, C = 73, D = 54, E = 14. V dřívějších letech, zejména na přelomu tisíciletí, byla výkladní skříní MP zejména kategorie A, ve které běžně startovalo od 40 do 70 závodníků a umístění v první patnáctce bylo považováno za velice prestižní. Bohužel v posledních letech tato nejmladší kategorie zaznamenala velký úbytek účastníků a na startu se pravidelně schází pouze 15 až 30 závodníků. Těžko přesně určit příčiny tohoto úbytku mladých závodníků, částečně to bude asi velkým nástupem obliby MTB a částečně celkovým nižším zájmem mladých lidí o sport. Naopak posílily „veteránské“ kategorie především v kat. B a C se pravidelně schází docela velký balík a závody mají velice slušnou úroveň.

A jak si zazávodit v MP?

Pokud jste se závody Moravského poháru zatím neměli tu čest a chtěli byste to zkusit, přijde vám k duhu asi několik základních informací jak na to. Aby jste mohli startovat v závodech MP, musíte se na začátku nebo i kdykoliv v průběhu sezóny přihlásit a stát se členy MP. Bez přihlášení můžete startovat pouze v kategorii příchozích (zde označovaná jako „O“). Ta je ale vypsána jen na některých závodech, nemá většinou příliš valnou uroveň s malou účastí a nemá žádnou celkovou klasifikaci. Přihlásit do MP se může kdokoliv i jako jedinec, nemusíte být organizování v nějakém klubu nebo týmu. Přihlášení vás přijde na 500 Kč jako nováčka, každý další rok již jen na 300 Kč. Startovné se na jednotlivých závodech pohybuje většinou od 80 do 100 Kč. Podrobnější informace o celé soutěži i jejich pravidlech najdete na dobře vedených webových stránkách soutěže www.sk-mp.cz

Partneři

  • Nábytek Sádovský
  • Autos Kunštát
  • KALAS Sportswear, s.r.o.
  • Město Bystré
  • Medesa
  • Orbea
 
Odkazy na další ligy

© 2005 - 2021   SAC ČR - Sdružení amatérských cyklistů České republiky | Kontakty | Facebook |